Zobacz, gdzie masz swoją komisję.

Posted on: październik 11, 2019

Przed nami ostatni dzień przed wyborami do Sejmu i Senatu.
Wspólnie wybierzemy nowy parlament.
Pamiętajcie, lokale wyborcze są czynne od 7:00 do 21:00.

Dzięki uprzejmości i pracowitości “Obserwatorów w Działaniu” mamy mapę komisji wyborczych.

Komisja wyborcza zawsze musi być w składzie nie mniejszym niż 2/3 powołanego składu, w tym przewodnicząca/y lub zastępca.
Nikt nie powinien Wam przeszkadzać w oddaniu głosu, niczego sugerować ani do niczego nakłaniać.

Na karcie wyborczej do Sejmu postawcie 1 znak X w obrębie kratki, po lewej stronie nazwiska Waszego kandydata.
Na karcie wyborczej do Senatu postawcie 1 znak X w obrębie kratki, po lewej stronie nazwiska Waszego kandydata.

Nie dopisujcie nic na karcie.
Sami zadbajcie o dochowanie tajności głosowania.

Wszystkim nam życzymy zwycięstwa demokracji.