Wytyczne PKW 2019 (Sejm i Senat)

Bardzo ważny dokument, który każdy obserwator społeczny powinien przeczytać.
Strony 13-17 dotyczą bezpośrednio statusu obserwatorów ale pełniejszy obraz uzyskamy czytając także zapisy ustawy Kodeks Wyborczy.

1567438728_Wytyczne_obwodowe_Sejm_Senat_2019