Publiczne koszty niekonstytucyjności

Posted on: luty 14, 2021

Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało komunikat o przyznaniu rekompensat dla Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w związku z poniesionymi wydatkami na przygotowanie wyborów, które się nie odbyły.
Przypomnijmy, że wybory korespondencyjne nie odbyły się z powodu nie spełniania warunku bezpośredniości, powszechności i tajności.
Budżet naszego państwa zrekompensował jednak koszty tych państwowych instytucji. Koszty, które powstały w związku z niekompetencją i niekonstytucyjnym działaniem sprawujących władzę.

” Krajowe Biuro Wyborcze wykonując obowiązki wynikające z art. 117b i 117c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, po dokonaniu szczegółowej analizy wniosków oraz przedstawionych dokumentów, ustaliło wysokość rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia Prezesa Rady Ministrów, w przypadku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.Ana kwotę: 3.245.061,51 zł,
w przypadku Poczty Polskiej S.A na kwotę: 53.205.344,65zł.
Uznano natomiast, że niektóre poniesione przez spółki koszty nie podlegają rekompensacie. Dotyczyły one m.in. części wydatków na magazynowanie pakietów wyborczych oraz niektórych wydatków wskazanych Krajowemu Biuru Wyborczemu we wnioskach, lecz objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. “

W komunikacie mówi się o realizacji zadań publicznych przez oba przedsiębiorstwa. Może warto pamiętać także o regule wprowadzonej dla zadań publicznych. Umówiliśmy się, że instytucje państwowe będą ogłaszać przetargi na wykonanie zadań publicznych.
Mimo upływu czasu od wyborów prezydenckich, będziemy pamiętać o “chodzeniu na skróty” za publiczne pieniądze.
Łącznie 56mln 400tysięcy złotych. Bardzo drogi skrót.

Cały komunikat tutaj.