Pakiet na poczcie, Poczta w pakiecie

Posted on: lipiec 2, 2020

Za nami pierwsze wybory, w których ustawodawca dopuścił możliwość powszechnego głosowania korespondencyjnego.
Łódzkie Obserwatorium Wyborcze zajęło się obserwacją także tego sposobu głosowania. Bezpośrednie doświadczenia zebraliśmy na terenie Łodzi. Nie było łatwo.
Jeden z najciekawszych aspektów, naszym zdaniem, to zaangażowanie do obsługi powszechnych wyborów spółki skarbu państwa – instytucji wprost zależnej i podporządkowanej władzy.
Spółka skarbu państwa to komercyjne przedsiębiorstwo, które swoje zadania realizuje w warunkach wolnego runku. Jednak, Zarząd Spółki, struktura organizacyjna i w rezultacie zarządzanie przychodami, polityką kadrową, etc. zależą od właściciela spółki.
Przedsiebiorstwo, w związku z tym, że podlega także przepisom gospodarczym, korzysta z prawa do zachowania tajemnicy oraz stosowania niejawnych procedur, które pozwalają na uzyskanie i utrzymanie konkurencyjności.
Jednakże, przyjęcie od ustawodawcy – którym jest obóz polityczny będący uczestnikiem walki o władzę – zadania roli operatora i obsługi głosowania korespondencyjnego czyni to przedsiębiorstwo uczestnikiem tej walki politycznej.
Wybory, każde wybory powszechne, muszą być transparentne. Jawność, dostępność wiedzy o procedurach i zasadach, możliwość wglądu w obserwację procesu czyni demokrację dojrzałą.

Podsumowanie naszych obserwacji zamieścimy w łącznym raporcie po II turze wyborów.
Wszystkich, którzy mieli okazję głosować korespondencyjnie lub bezpośrednio przyglądać się temu procesowi, zapraszam do przesłania swoich spostrzeżeń.
kontakt@obserwatoriumwyborcze.pl