CEL

Naszym celem  jest obserwacja przebiegu wyborów, a także analizowanie lub postulowanie zmian w prawie wyborczym.
Chcemy sprawdzać, czy przepisy nie są omijane lub łamane, wskazywać zjawiska, które mogą negatywnie wpłynąć na przestrzeganie prawa wyborczego.

Wyniki pracy obserwatorów Łódzkiego Obserwatorium Wyborczego były przedmiotem badania przez sąd w czasie rozpatrywania protestu wyborczego kandydatki na radną w wyborach samorządowych w Łodzi w 2018r.

Jako jedyne, Łódzkie Obserwatorium Wyborcze, rekomendowało po wyborach samorządowych w Polsce utrzymanie dwóch składów komisji w wyborach samorządowych i zniesienie podwójnej komisji w pozostałych wyborach. Taka zmiana została wprowadzona do Kodeksu Wyborczego w lutym 2019r.
Raport Łódzkiego Obserwatorium Wyborczego z obserwacji wyborów samorządowych w 2018r. został załączony do obszerniejszego raportu Obserwatorium Wyborczego Marcina Skubiszewskiego.

Spostrzeżenia obserwatorów stały się również źródłem wniosku o unieważnienie wyborów z powodu złamania zasady tajności głosowania po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
Część raportu Łódzkiego Obserwatorium Wyborczego z obserwacji wyborów do Parlamentu Europejskiego stanowiła załącznik do wniosku.

Łódzcy obserwatorzy wzięli także udział w obserwacji mediów publicznych, co przyczyniło się do złożenia przez Obserwatorium Wyborcze Marcina Skubiszewskiego wniosku do Parlamentu Europejskiego o unieważnienie mandatów europosłów PiS z uwagi na to, że zostali wybrani dzięki korzystnej dla nich propagandzie telewizji publicznej. (protest w trakcie procedowania)

Aktualnie pracujemy nad wnioskami po obserwacji wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019r. Raport opublikujemy wkrótce.

Naszym najbliższym zadaniem jest obserwacja kampanii wyborczej i wyborów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej.
Wybory odbędą się wiosną 2020r.

Chcemy ustalić w szczególności:

– jak w czasie kampanii zachowają się media.
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach i projekcie obserwacji mediów. Aktualnie prowadzimy obserwację programów informacyjnych telewizji TVP, TVP Info oraz Polskiego Radia.

– jak przebiega proces rejestracji list wyborczych i kandydatów

– jak przebiega proces obsadzania komisji wyborczych oraz przygotowanie członków komisji do pracy;

– jak będą przebiegały same wybory (obserwacja wyborów – przygotowanie lokalu, praca komisji, przebieg głosowania, liczenie głosów, ustalanie wyników, zabezpieczanie dokumentów);

– jak będą traktowane ewentualne protesty wyborcze;

– jak będą przebiegały postępowania w trybie wyborczym.


Szczegółowe cele
to:

1. Wskazywanie, piętnowanie i zwalczanie nieuczciwości kampanii wyborczej.
Potrzebujemy wolontariuszy do:
– wskazywania, np. nieuczciwej propagandy,
– nagłaśniania oszustw wyborczych poprzez publikacje o manipulacjach i oszustwach, informowanie mediów o zauważonych, niepożądanych zjawiskach, wpływanie na opinię publiczną, upowszechnianie wiedzy o przykładach nieuczciwości
– wspomagania postępowań w trybie wyborczym

2. Ulepszanie procedur i ponoszenie świadomości
Obserwacja i wnioski dotyczące ulepszania procedur będzie odbywać się podczas samych wyborów.
Podnoszenie świadomości jak ważne są procedury i ich poszanowanie będzie następować w sposób ciągły przed wyborami i w trakcie. Głównie będziemy wskazywać na brak dbałości 0 tajność głosowania i złe nawyki.
Będziemy uświadamiać jakie są wymagane przepisami i dobrym obyczajem procedury liczenia głosów, zgłaszania i rozpatrywania protestów wyborczych.
Będziemy analizować pod względem zagrożeń uczciwego procesu wyborczego nowe przepisy, które wprowadziła aktualna władza.

Cele chcemy realizować poprzez uzyskanie statusu obserwatorów obwodowych komisji wyborczych ale także poprzez bezpośredni udział w pracach komisji wyborczych.
Dostępne aktualnie możliwości to:
– mąż zaufania komitetu wyborczego (zapraszamy na szkolenia i do wypełnienia formularza spostrzeżeń i sugestii)
– członek obwodowej komisji wyborczej (zapraszamy na uzupełniające szkolenia oraz zgłoszenie spostrzeżeń)
obserwator społeczny (zapraszamy na szkolenia i do wypełnienia formularza obserwatora)

Obserwatorzy społeczni są wolontariuszami.

Tworzymy organizację wg standardów OBWE, która jest otwarta dla osób szanujących prawo.

Wesprzyj projekt.      Zgłoś się.        i/lub       Wpłać darowiznę

Dane do wpłaty:
Fundacja Łódzka Arka Demokracji
ul. Piotrkowska 122, 90-006 Łódź

ING Bank Śląski
PLN: 18 1050 1461 1000 0090 3143 3213
EURO: 93 1050 1461 1000 0090 3143 3221

Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe Fundacji ŁAD
lub
Darowizna do projektu Obserwatorium wyborcze ŁAD