Zgłoszenie kandydatów

Zgłaszam się na pierwsze szkolenie aby zostać społeczną/ym obserwatorką/em wyborów.
Deklaruję udział w dwóch szkoleniach z wiedzy o procedurach wyborczych i obsługi formularza obserwacyjnego.

* termin podamy/uzgodnimy telefonicznie


Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych organizacjom współpracującym z Fundacją Łódzka Arka Demokracji w celu realizacji nadzoru, kontroli, obserwacji i ewentualnych protestów w sprawie łamania procesu wyborczego. Zostałam/em poinformowany, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Łódzka Arka Demokracji oraz, że mogę żądać zmiany swoich danych lub ich usunięcia.